Поверителност

Защо събираме Вашите данни и за какво ги използваме?
  1. За да ви изготвим ценова оферта
  2. За да сключим и изпълним договор
  3. За да ви запишем в график за консултация или обучение
  4. За да ви изпращаме имейл бюлетини
  5. За да ви информираме за нови услуги и нововъведения