GDN – Банер реклама

Защо Ви е необходима дисплейна реклама (GDN)?
Търсачката е един сигурен източник на потенциални клиенти и със сигурност Вашите конкуренти знаят за тази възможност. Съвсем друг въпрос е рекламата извън търсачката и по-точно ефективната реклама в отбрани уебсайтове. Предимствата са много, но ето водещите:
  • Заплащате само за клик. Всички показвания (импресии) са безплатни.
  • По-широк обхват. Мрежата от партньорски сайтове постоянно се разширява
  • Допълнителни реализации. При комбинирана реклама в търсачката и в GDN достигате до повече потенциални клиенти. Особено при провеждането на промоционални кампании.
  • По-ниски цени на клик, по-ниски цени за реализации и по-добра възвращаемост на инвестициите. За разлика от търсачката конкуренцията в GDN все още е по-ниска.
  • Повече повторни покупки – ремаркетинг кампаниите в GDN са сигурен източник да допълнителни продажби
  • По-добро разпознаване на брандове. Вашата индивидуална визия ще има по-добра разпознаваемост.