Въпросник за реклама в Google

Жени
Мъже
Възраст
Интереси
Посещение на конкретна страница
Запитване
Регистрация
Сваляне на файлове
Покупка
Абонамент

Повече посетители
Повече запитвания
Повече продажби
По-широка популярност на Вашата марка?
По-висока възвращаемост на инвестициите

Богат опит
По-ниски цени
Качество
Награди
Обслужване