Статии

Висок Качествен рейтинг в Google Ads (Case study)
Висок Качествен рейтинг в Google Ads (Case study)
20.11.2018 г.

Какво е качетсвен рейтинг (Quality Score)?

В статията Качествен рейтинг и неговото влияние върху кампаниите в Google Ads? е описано подробно какво е качествен рейтинг и какво е неговото влияние. Накратко Google измерва качеството на избраните от нас ключови думи с оценки от 1 до 10. Ако в нашите Google Ads кампании са избрани ключови думи с високи оценки винаги ще получим първата позиция на по-ниска цена. Но защо?!
 

Защо качеството има значение?

В казуса по-долу сме споделили детайлите, но като цяло винаги се стремим към спазването на едно просто правило - да бъдем максимално полезни. Ако се съобразим с нуждите на нашите потенциални клиенти винаги ще имаме по-добри условия за постигане на успех:
  • по-добри позиции
  • по-качествен трафик
  • по-ниски цени на клик
  • по-ниски цени на реализации
Качественият рейтинг измерва конкретни технически параметри, които са пряко свързани с потребителското изживяване (user experience). Това означава, че качественият рейтинг измерва полезността на нашата реклама. Създателите на Google Ads винаги насърчават рекламодателя да бъде максимално полезен като избира ключовите си думи в съответствие с потребителското търсене. Ако уебсайтът на рекламодателя предлага подходящо съдържание и се зарежда бързо, а навигацията в него е ясна и удобна, потребителите на Google много по-лесно ще открият това, което са изписали в полето за търсене. Рекламните кампании с висок качествен рейтинг винаги получават по-добри условия за постигане на успех въпреки нарастващата конкуренция. В идеалния случай всички участници ще бъдат доволни:
  • потребителите откриват това, което търсят с един-два клика
  • рекламодателите реализират повече продажби при по-ниски разходи
  • Google Ads генерира повече приходи от полезно платено класиране
 

Казус с висок качествен рейтинг в Google Ads (Case study)

По-долу показваме казус с рекламна кампания на онлайн магазин за бижута в период от годината с бързо нарастваща конкуренция. Въпреки, че рекламната кампания е със силно ограничен рекламен бюджет получените резултати подкрепят тезата, че може да се постигнат ниски цени на клик дори при много активна конкуренция.

 

Параметри на кампанията

Отчетен период: 22 октомври - 20 ноември (30 дни)
Брой ключови думи: 214
Качествен рейтинг на ключовите думи: 7-10
Средна цена на клик (CPC): 0,16 лв
Честота на клик (CTR): 26,17%
Средна позиция (Avg. position): 1,3
Дял на показването при търсене (Search impr. share): 88,8%
Брой конкуренти: 27
 
Обичайно преди и по време на новогодишните празници конкуренцията е повече от активна и към този момент се надпреварваме с още 27 уебсайта. При създаването на кампанията изборът на ключови думи беше съобразен, както с продуктовите категории на онлайн магазина, така и с отделните продукти в тях. За постигането на оптимален качествен рейтинг избрахме думи с оценка над 7. При писането на рекламните текстове се съобразихме с потребителското търсене и отразихме специфичните особености на предлаганите продукти. В процеса на работа бяха спазени редица добри практики, които целенасочено не са описани тук, защото надхвърлят обхвата на казуса. За да се запознаете с резултатите вижте Google Ads отчетите по-долу.
 

Обобщен отчет

пример за висок качествен рейтинг кампания


Отчет за качествен рейтинг (QS report)

висок качествен рейтинг на ключови думи


Отчет за конкуренцията (Auction Insights)

качествен рейтинг спрямо конкуренцията

Благодаря Ви за вниманието! Моля споделяйте.

Автор: Христо Митков