Поверителност

Вашите права след предоставяне на лични данни
С тази Декларация за поверителност ви уведомяваме каква е нашата политика, по какъв начин обработваме личните данни и как ги съхраняваме. Вие имате право да знаете какви лични данни обработваме, за какви цели ги използваме и как ги съхраняваме. За допълнителна информация пишете на office(@)impulsemedia.eu.