Клиенти

Уебрикс Студио ЕООД
Фирма Уебрикс Студио ЕООД издава настоящата препоръка на Христо Митков, в качеството
му на управител на фирма "Импулс Медия" ЕООД, като искаме да изкажем своите отлични
впечатления от съвместната ни работа.
Уебрикс Студио поддържа дългогодишни партньорски отношения с Христо Митков. Освен, че
ни възлага различни по сложност он-лайн проекти Христо създаде и няколко успешни
стратегически парньорства за нашата компания.
Христо има отлични организационни умения, поддържа ефективна комуникация, креативен
е, осигурява удобни и изгодни условия за всички страни и се грижи, както за
висококачественото обслужване на клиента, така и за по-лесната работа на разработчиците.
В личен план Христо е честен, коректен и отговорен.
Благодарим на Христо за отличната съвместна работа и му пожелаваме успехи в
професионалното му развитие.
гр. Пловдив Управител:
16.12.2011г Юлиян Муравеев