Обучения

Цена за Google Ads обучениe
Цената за индивидуално Google Ads oбучение с продължителност 5-6 астрономически часа е 500лв без ДДС (600лв с ДДС).