Портфолио

Описание: Поръчков статичен уеб сайт с динамичен модул "новини" и форум.  

Клиент:София Билдинг Пропърти – Sofia Building Property

Услуги:Създаване на уникален уеб дизайн на начална и вътрешни страници, SEO onpage, инсталиране на динамичен модул за снимки, контрол панел за управление на динамичния модул, фирмен форум, инсталиране на скриптове за статистика, подбор на снимки, координиране на работата по създаване на текстове, дублиране на сайта на втори език.

Използвани технологии:PHP;mySQL; HTML; CSS

URL: www.sbp-world.com/