Реклама в Google Ads

Рекламни групи и ключови думи в Google Ads
Успехът в Google Ads в голяма степен зависи от настройките и структурата на Вашите кампании. В нашата дългогодишна практика са проведени куп експериментални кампании с различни настройки. Резултатите ни подсказват, че е полезно да създаваме рекламна група за всяка отделна дума или фраза. Във всяка рекламна група добавяме дума с различен тип на съвпадение – [exact] и “phrase”. По този начин получаваме по-добра ефективност, на по-ниска цена и получаваме добри идеи за нови групи и думи.

Рекламни групи и ключови думи в AdWords
google keywords