Реклама в Google Ads

Разширения на рекламите в Google Ads (ad extensions)
Кампаниите в Google Ads имат няколко вида разширения и почти всички са активни за България. Разширенията гарантирано подобряват ефективността на рекламните послания и дават предимство пред Вашите конкуренти.

Препоръка: Добавете всички налични разширения с настройка за мобилни устройства. Това е задължително за телефонните номера (call extensions). Тази настройка ще позволи на потребителите да се свържат с Вас директно, без посещение в сайта.

Разширения на реклами в AdWords (ad extensions)
google ad extensions