GDN – Банер реклама

Размери на банери в Google Display Network
При рекламата с банери в GDN Google има няколко технически изисквания за формати и размери на банерите.
  • Приемливи файлови формати : .GIF, .JPG, .JPEG, .PNG, .SWF.
  • Ограничения за файловите размери : 150 KБ или по-малко за всички файлове.
  • Поддържани рекламни размери в пиксели

Размери на банери в Google Display Network

Квадратни и правоъгълни банери:
200 × 200  Small square
240 × 400 Vertical rectangle
250 × 250 Square
250 × 360 Triple widescreen
300 × 250 Inline rectangle
336 × 280 Large rectangle
580 × 400 Netboard

Небостъргач:
120 × 600 Skyscraper
160 × 600 Wide skyscraper
300 × 600 Half-page ad
300 × 1050 Portrait

Табло:
468 × 60 Banner
728 × 90 Leaderboard
930 × 180 Top banner
970 × 90 Large leaderboard
970 × 250 Billboard
980 × 120 Panorama

Мобилни:
300 × 50 Mobile banner
320 × 50 Mobile banner
320 × 100 Large mobile banner