Поверителност

Разкриване на Ваши данни пред трети лица
Импулс Медиа ЕООД разкрива вашите лични данни единствено на:
  1. Подизпълнители и партньори, които извършват услуги с ясни условия за запазване на конфиденциалност.
  2. Държавни органи, институции и лица с необходимите правомощия по силата на законодателството на Република България и Регламент 2016/679 на ЕС за защита на личните данни.