Обучения

Програма за индивидуално Google Ads обучение
Програмата на индивидуалното обучение е съобразена с последните новости в Google Ads, а дългогодишният ни опит позволява гъвкаво да поставяме задачи според вашите познания и умения. Продължителността на обученията е 5-6 астрономически часа и се провеждат в два последователни петъка от 09:00ч. (Пожелание може да се проведе в един ден)

Ден 1
 1. Новости в Google Ads
 2. Поставяне на ясни цели и анализ
 3. Практика – прочуване на ключови думи, определяне на бюджет
 4. Кампании в Google Ads – въведение
 5. Практика – настройка на кампания в Google Ads
 6. Домашна работа – рекламни групи и ключови думи
Ден 2
 1. Практика с рекламни групи и кл. думи
 2. Рекламни текстове – въведение и сравнение
 3. Практика – създаване на рекламни текстове
 4. Разширения – въведение и сравнение
 5. Практика – добавяне на разширения
 6. Отчети –  демо