Реклама в Google Ads

Професионална реклама в Google Ads
Рекламата в Google е успешна и ефективна главно заради трите неуспорими "R":
1) Reach (Обхват) - Има широк обхват, който Ви позволява лесно да достигнете  всяка една държава, град или район, на избран от вас език.
2) Relevance (Уместност) - Услугите и продуктите, които предлагате се показват само на хора, които ги търсят т.е. търсенето и прелгането съвпадат и са уместни
3) ROI - Висока възвращаемост на инвестициите, защото рекламите Ви се показват само на потенциални клиенти, които търсят информация за Вашата дейност и са готови да направят поръчка. 

Adwords Ви дава възможност самостоятелно да определяте своя дневен бюджет и да го разпределяте според Вашите желания и възможности. Всички данни за посещенията и потребителското поведение се събират от Google Analytics, а реализациите се измерват с Conversion Tracking. С Ads топ позициите се заемат буквално за мунути, без значение от държавата, езика, броя думи и фрази, които отговарят на  Вашия бизнес.

След като сайта Ви посрещне новите посетители от Adwords кампанията, следва въпроса кои думи са по-ефективни и за кои си струва да се наддава? Някои думи водят до посещения, но не и до реализации и логично следва въпроса кои думи да се сложат на пауза? 

Въпрос на време и на опит е да стигнете до заключение, че е много по-изгодно и по-лесно да се работи с професионална агенция за реклама в Google Adwords. Въпреки това ако желаете да навлезете в терминологията на дигиталния маркетинг вижте 33 важни термини и дефиниции в Ads.
 
 Видео - възвращаемост на инвестициите от Google Ads