Портфолио

Описание: "My Optis"  е онлайн базирана система за провеждане на различни по сложност и обхват онлайн маректингови изследвания. От административния панел на системата се управялват:

  • цялото съдържание в сайта
  • отделни изследвания
  • типове върпоси
  • потребители
  • възнаграждения
  • покани за участие
  • и други
Публичната част е с тематичен дизайн и опростени структура и навигация. При разработката се премина през няколко концепции и визии. 

Клиент:Прагматика

Услуги:Уеб дизайн, Дизайн на лого, Система за маркетингови изследвания "My Optis", CMS, потребителска кошница за награди

Използвани технологии:PHP, SQL, Smarty

URL: myoptis.net/bg/