Поверителност

Мерки за защита
Импулс Медиа ЕООД събира, обработва и съхранява вашите лични данни в съответствие с всички законови изисквания, прилагайки съвременни технически и организационни мерки за сигурност.