Портфолио

Описание: Създаване на уеб сайт по поръчка за адвокатска кантора - гражданско, търговско, финансово, банково и европейско право. 

Клиент:Адвокатско съдружие M&S - M&S Associates

Услуги:Създаване на уникален уеб дизайн на начална и вътрешни страници, SEO onpage, инсталиране на динамичен модул за новини, контрол панел за управление на динамичния модул, инсталиране на скриптове за статистика, подбор на снимки, координиране на работата по създаване на текстове, дублиране на сайта на втори език.

Използвани технологии:PHP, MySQL база данни, Java Script, Flash

URL: www.msassociates.eu/