Поверителност

Колко време съхраняваме вашите лични данни
Импулс Медиа ЕООД съхранява вашите лични данни съобразно действащите закони, в зависимост от целите, за които са събрани. След като събраните данни вече не са необходими за горе упоменатите цели се заличават или унищожават.