Промоция

Какво включва промоцията „Плати 2 – Вземи 3“?
  • Прочуване и анализ - ключови думи, средно месечно търсене, данни от стари профил (на клиента), анализ на Вашия сайт
  • Създаване - професионално изготвен Google Ads профил с връзки към други продукти на Google и настройки на рекламна кампания в Google Ads.
  • Допълнителни Настройки - език, географски район, график, наддаване, групиране на думи и др.
  • Професионален мениджмънт - Ефективен мениджмънт, който подобрява, позициите и качествения рейтинг (QS) в Google Ads
  • Мониторинг - мониторинг и анализ на получените резултати
Освен това получавате:
  • Възможност да се убедите във високо качество на нашите услуги без да сключвате дългосрочен договор
  • Настройка на Google Analytics
  • Постоянна връзка с Google Partner