YouTube

Какво е Adwords for video?
AdWords for video е отделно звено от платформата за платена реклама в Google и мрежата им от партньорски сайтове. С AdWords for video можете да създавате и да управлявате рекламни кампании на видеоклипове. Този тип кампании позволяват да се рекламира с два типа рекламни групи in-stream и in-display. При  in-stream рекламираното видео се показва върху чужди видео клипове, а  in-display се показва в блогове и партньорски сайтове.
Таксуването се осъществява с плащане за гледане (Cost-Per-View), но има възможност за избор на максимална цена на гледане (Max CPV). Преди да направите видео кампания вижте Как се създава реклама в AdWords for video