Поверителност

Какви лични данни събираме от вас?
Импулс Медиа ЕООД събира лични данни, които са изрично посочени  в закона. За предоставяните от нас услуги събираме:
  • Вашите имена
  • Имейл
  • Телефон