GDN – Банер реклама

Каква е разликата между interests и topics в GDN?
Интересите (interests) засягат потребителското поведение, а темите (topics) засягат съдържанието в сайтовете от партньорската мрежа на Google.

Насочване в GDN по Интереси gdn targeting interests
 

Насочване в GDN по Теми
gdn targeting topics