Поверителност

Как събираме вашите данни?
Импулс Медиа ЕООД събира вашите лични данни, както чрез интернет страницата impulsemedia.eu, така и чрез имейли или други позволени от закона методи за събиране на лични данни. Когато използвате нашите услуги, вие предоставяте:
  1. Лично попълнени от Вас данни чрез форма за попълване в официалната страница на Импулс Медиа ЕООД
  2. Лично изпратени от Вас данни чрез имейл