YouTube

Как се таргетира видео реклама в YouTube? (video targeting)
Насочването на рекламните послания е много гъвкаво и има 6 варианта, които можете да комбинирате свободно:
  • Демографски признаци (demographics) – възраст, пол, семейно положение
  • Теми (topics) – това са категории, които са подредени според съдържанието в отделните сайтове.
  • Интереси (interests) – платформата Ви позволява да избирате измежду 30 основни интереси свързани с ежедневните дейности на всеки един от нас
  • Разположения (placements) – отделни сайтове или видеоклипове по Ваш избор
  • Ремаркетинг (remarketing) – списъци с хора, които са посещавали Вашия сайт или са взаимодействали с Ваши реклами и видеоклипове.
как се таргетира в youtube
Бележка:

Разликата между теми и интереси е в това, че темите засягат съдържанието в сайтовете, а интересите засягат потребителските предпочитания.  


За повече информация наберете 0878 878 986 или вижте всичко за рекламата в YouTube.