Български English
Направи запитване Обади се сега

Статии

Как се пише добър бизнес план?

Юли 16, 2014
Как се пише добър бизнес план?
Актуализирано май 2020г
Повечето от вас сигурно ще се съгласят с това, че много добри идеи са останали нереализирани, защото не са достигнали до правилните хора, в правилното време или не са представени достатъчно добре.

В този материал ще ви запознаем с един много бърз и лесен метод за създаване на кратък, но ясен бизнес план, който ще ви помогне при привличането на финанси и партньори. Ако се целите към сериозни организации със сигурност вашия бизнес план ще бъде разглеждан от различни специалисти с компетенции в различни области като: финанси, рисков мениджмънт, право, маркетинг, продажби и други. Първото впечателение е най-важно. Поради тази причина планът трябва да е максимално ясен. Ако е добре структуриран ще премине гладко през „първото четене“ и сравнително лесно ще продължите към следващите етапи.

Накратко всяка идея се анализира, като се подлага на няколко метода за оценяване и е добре да знаете, че към нея се подхожда прагматично, а от вас се очаква да покажете поне:
 
 1. Кратко въведение
 • Каква е идеята?
 • За кого е предназначена?
 • Как работи?
 • Как ще печели пари?
 1. Ресурси необходими за реализиране на плана
 • Технология
 • Време
 • Финанси
 • Хора
 1. SWOT – анализ на силните и слабите страни
 • Strenghts - Силни страни
 • Weaknesses - Слаби страни
 • Opportunities - Възможности
 • Threats - Заплахи
 1. 7P модел – маркетингов микс
 • Product - Продукт
 • Price - Цена
 • Place - Място
 • Promotion - Промоция
 • People - Хора
 • Process - Процес
 • Phisical evidence – Доказателства
 1. PESTLE – анализ на външните фактори:
 • Political - Политическата обстановка
 • Economic - Икономика
 • Social - Социални фактори
 • Technological - Технологични фактори
 • Legal - Закони и законови рамки
 • Enviromental - Околна среда
 1. Porter’s 5 forces модел - Анализ на конкуренцията и пазара
 • Threat of new entrants - Заплаха от навлизане на нови конкуренти
 • Threat of substitute product - Заплаха от алтернатива, която лесно може да замени нашия продукт
 • Bargaining power of customers (byers) - Сила на купувачите
 • Bargaining power of supliers - Сила на доставчиците
 • Intensity of rivalry - Интензивност на конкуренцията в сектора
 1. Ясен финансов план
 • Кога се очаква пълна възвращаемост на инвестициите?
 • Какви са очакваните печалби?
Статията е изготвена по материали на Маргарита Антонова (Product Manager, Telerik Corporation).

Не пропускайте: Коя е най-добрата инвестиция за всеки?
 
Бележка: През 2018г кандидаствахме за финансиране по европейска програма за насърчаване на предприемачеството като се съобразихме с гореизброените анализи. От максимално допустими 90 кредита пoлучихме над 80 кредита още на първото четене.

Благодарим Ви за вниманието. Абонирайте се за нашия Youtube канал.

Автор: Христо Митков