Български English
Запитване за оферта

Статии

Как се пише добър бизнес план?

Юли 16, 2014
Как се пише добър бизнес план?
Актуализирано август 2018г
Повечето от вас сигурно ще се съгласят с това, че много добри идеи са останали нереализирани, защото не са достигнали до правилните хора, в правилното време или не са представени достатъчно добре.

В този материал ще ви запознаем с един много бърз и лесен метод за създаване на кратък, но ясен бизнес план, които ще ви помогне при привличането на финанси или партньори. Ако хората и организациите към, които се целите са сериозни вашия план ще бъде разглеждан от различни специалисти с компетенции в различни области като: финанси, рисков мениджмънт, право, маркетинг, продажби и други. Първото четене е най-важно за всеки един от тях и поради тази причина планът трябва да е максимално ясен за да премине гладко през „първото четене“ и да се премине към обсъждане на детайлите.


Накратко всяка идея се анализира, като се подлага на няколко метода за оценяване и е добре да знаете, че към нея се подхожда прагматично, а от вас се очаква да покажете поне:
 
 1. Кратко въведение
 • Каква е идеята?
 • За кого е предназначена?
 • Как работи?
 • Как ще печели пари?
 1. Ресурси необходими за реализиране на плана
 • Технология
 • Време
 • Финанси
 • Хора
 1. SWOT – анализ на силните и слабите страни
 • Strenghts - Силни страни
 • Weaknesses - Слаби страни
 • Opportunities - Възможности
 • Threats - Заплахи
 1. 7P модел – маркетингов микс
 • Product - Продукт
 • Price - Цена
 • Place - Място
 • Promotion - Промоция
 • People - Хора
 • Process - Процес
 • Phisical evidence – Доказателства
 1. PESTLE – анализ на външните фактори:
 • Political - Политическата обстановка
 • Economic - Икономика
 • Social - Социални фактори
 • Technological - Технологични фактори
 • Legal - Закони и законови рамки
 • Enviromental - Околна среда
 1. Porter’s 5 forces модел - Анализ на конкуренцията и пазара
 • Threat of new entrants - Заплаха от навлизане на нови конкуренти
 • Threat of substitute product - Заплаха от алтернатива, която лесно може да замени нашия продукт
 • Bargaining power of customers (byers) - Сила на купувачите
 • Bargaining power of supliers - Сила на доставчиците
 • Intensity of rivalry - Интензивност на конкуренцията в сектора
 1. Ясен финансов план
 • Кога се очаква пълна възвращаемост на инвестициите?
 • Какви са очакваните печалби?
Статията е изготвена по материали на Маргарита Антонова (Product Manager, Telerik Corporation) за Академията на Телерик.
 
Бележка: Придържайки се към основните модели в тази статия през 2018г кандидаствахме за европейско финансиране по програма за насърчаване на предприемачеството. От максимално допустим брой от 90 кредита успяхме да преминем 80 кредита още при първото четене на изготвения от нас план.
 
Благодарим Ви за вниманието. Моля споделете тази статия.

Автор: Христо Митков