Портфолио

Описание: Адаптивен, динамичен онлайн каталог по потръчка с два типа списъци за галерии, които показват отделните типове услуги и завършените проекти. Клиента поръча специфично разпределение на снимковия материал по предварително подготвен модел, който беше съобразен с версия за настолни компютри и за мобилни устросйтва.

Клиент:Istar Neon

Услуги:Уеб Дизайн, Реклама в Google

Използвани технологии:HTML 5, CSS 3, JavaScript – JQuery, JSon, PHP и mySQL Database

URL: www.istarneon.com/