Реклама в Google Ads

Инструменти в Google Ads – Keyword planner, Display planner
Направете предварително проучване за търсенето и предлагането в Google. Попълнете всички полета и търсете на български и английски език – кирилица и латиница. Прегледайте резултатите и свалете данните в Excel.

Препоръка: За допълнително улеснение обработвайте данните в Excel. Създайте отделни колони с думи според важността им за Вашия бизнес. 

Keyword Planner
google keyword planner

Display Planner
google display planner