Портфолио

Описание: Хотел Кисловодск е популярен туристически на туристическа агенция Селена Тур. Преди уеб дизайн услугите предложихме на клиента ясна визия и структура на съдържанието заедно с примерни текстове за всеки раздел на сайта. Визията на сайта са съобразени със снимковия материал, който беше предоставен от клиента.

Клиент:Селена Тур

Услуги:уеб дизайн, създаване на съдържание, консултиране

Използвани технологии:HTML, CSS, Java Script

URL: hotelkislovodsk.com/