Портфолио

Описание: 2014 г. - Редизайн на главната страница, изработка на лого, добавяне на модул Евроизбори 2014, мобилна версия на сайта. 
2013 г. - Уеб дизайн по поръчка и система за управление на съдържанието (CMS), които бяха изработени буквално за часове. В последствие  клиента поръча и вътрешен, не-публичен форум за регионалните представители на ГИСДИ.  

Клиент:ГИСДИ - GISDI

Услуги:Уеб дизайн по поръчка, система за управление на съдържанието (CMS), вътрешен форум по поръчка, консултиране при работа с CMS.

Използвани технологии:PHP, MySQL база данни, Java Script, Flash

URL: www.gisdi.eu/bg/