Реклама в Google Ads

График на показване на рекламите в Google Ads
Рекламата в Google Ads е гъвкава във всяко едно отношение и графикът на показване на рекламите го потвърждава. Ако работите с минимален бюджет и обслужвате клиенти в рамките на 8 часа не е нужно да разпределяте бюджет за останалите 16 часа. Отделно графиците имат опция за активно наддаване и може да се правят настройки (bid adjustment) за по-активно наддаване в точно определено време.

Препоръка: Ако работите с ограничен бюджет рекламирайте само през работни дни, в рамките на Вашето работно време.  

График на показване на рекламите в AdWords
google ad schedule