Български English
Направи запитване Обади се сега

Статии

Google Ads Video Marketing Exam – YouTube Advertising

Дек. 02, 2015
Google Adwords Video Marketing Exam – YouTube Advertising
Рекламата в Youtube набира скорост и интересът към нея се увеличава. От 2015г. Youtube е достъпен за българските рекламодатели и за местните рекламни агенции. Платформата има уникални предимства и куп възможности за полезна и ангажираща видео реклама.
Ако смятате, че видео рекламата трябва да бъде част от вашите умения и квалификации обезателно преминете сертификационния изпит за  Google Video Marketing. Имайте предвид, че той е само един от седемте изпита на Google:
 • Google Adwords Fundamentals Test
 • Google Advanced Search Advertising Test
 • Google Display Advertising Test
 • Google Video Marketing – YouTube Advertising Test
 • Google Shopping Advertising Test
 • Google Mobile Advertising Test
 • Google Analytics Test
За да получите сертификат за видео реклама е необходимо да вземете поне Google Adwords Fundamentals. Google Display Advertising Exam (линк статия) също ще ви бъде от полза, защото Youtube е част от партньорската мрежа на Google и можете да увеличите обхвата на вашите кампании.
За да бъдете успешни при  тестовете е необходим добър баланс между теория и практически занимания. В качеството си на агенция за успех ще споделим с вас стратегия за преодоляването на Google Video Marketing Exam. Тестът съдържа 74 въпроса, и разполагате с 90 минути за четене, размисъл и избор на отговори.

 

Ето няколко полезни насоки за успех.

 • Четете и се упражнявайте на английски език. Основните източници са на английски език и ще ви бъде много по-лесно при избора на отговори. В страницата на теста има опция за избор на език: Select language – English.
 • Планирайте достатъчно време за практически занимания паралелно с теорията.Запознайте се със съдържанието на Video Advertising exam study guide. В него има 3 основни модула, които са разделени на отделни теми. За да структурирате информацията по удобен за вас начин първо преминете през всички модули без да се задълбочавате в детайли. Общата картинка ще ви даде увереност и сигурност при определянето на обема информация за изпита. Продължителността на теста е 90 мин. и вероятно ще има въпроси, за които се колебаете. Ако сте наясно със съдържанието в модулите лесно можете да направите бърза справка. По-добре да знаете къде е отговора отколкото да играете лотария.
 • Ако не сте създали профил в AdWords for video го направете и създайте примерна кампания. Свържете двата акаунта AdWords for video с Adwords.
 • За да научите повече за въпросите в теста използвайте външни източници и хора, които са решавали тестовете на Google.
 • В самия Youtube се намират различни видеоклипове с демо тестове. Освен това при търсене в Google ще намерите куп статии и въпроси от тестовете – разгледайте ги и открийте отговорите в Video exam Study guide и Youtube Help Centre.
 • Official Google AdWords Community e добър източник за разрешаване спорни въпроси

 

Важно за източниците, въпросите и отговорите!

Докато разглеждате резултатите в Google със сигурност ще откриете сайтове с решени тестове. Имайте предвид, че в тези сайтове никой не ви дава гаранция за 100% точност. Има въпроси с 4 различни отговора в 4 различни сайта. По-печелившата стратегия е да използвате въпросите и самостоятелно да откриете верните отговори в легитимните източници. 

 

Ето няколко въпроса, които често се срещат в теста за видео реклама в YouTube Certification Exam:

 

With TrueView in-stream ads an advertiser pays:

 • Only when the viewer clicks the video
 • On a cost-per-thousand-impressions (CPM) basics
 • When the viewer watches five seconds of the video
 • When the viewer watches at least 30 seconds of the video or completes it.
Отговор: "With TrueView in-stream ads, you pay when a viewer watches 30 seconds of your video (or the duration if it's shorter than 30 seconds) or engages with your video, whichever comes first. Video interactions include clicks on the call to action overlays (CTAs), cards and companion banners. Unlike cost per click or cost per thousand impressions pricing, you won't need to pay every time your ad is shown."

 

Which can be done in YouTube Analytics?

 • Check the count of earned subscribers
 • Check the conversion volume
 • Check engagement reports
 • Create remarketing lists
Отговор: YouTube Partners - Guide to your YouTube analytics
 

 

What is the maximum number of targeting groups you can create in an AdWords for video campaign

 • There isn’t a limit
 • 1
 • 10
 • 50
Отговор: Advanced Features: you can have 50 ads and 10 targeting groups per campaign

 

With a masthead the advertiser can reserve

 • All of the listed answers are correct
 • Specific channels
 • Specific videos
 • The YouTube homepageAbout reserved media placements on YouTube
Отговор: What’s the difference between cost-per-click (CPC) bidding and cost-per-view (CPV) bidding?

 

The advertiser pays for an impression on an ad with CPC bidding, and pays when a user watches a video ad with CPV bidding

 • The Advertiser pays for a click on an ad with CPC bidding, and pays when user watches a video ad with CPV bidding
 • The Advertiser pays for a click on an ad with CPC bidding, and pays for a video ad impression with CPV bidding
 • The advertiser pays for a click on an ad with CPC bidding, and pays for a conversion with CPV bidding
Отговор: Cost-per-view (CPV) 

 

If an advertiser adds interest categories and topics to the same targeting group, then a TrueView ad will show:

 • Only when targeted topics and interest categories match
 • Only on targeted topics
 • On targeted topics and interest categories
 • Only on targeted interest categories
Отговор: Targeting your video ads

 

How can an advertiser calculate the view-trough rate (VTR) of an AdWords for video campaign?

 • By looking at the percentage of viewers who watched the video until the last quartile
 • By dividing the number of views by the number of impressions
 • By dividing the number of clicks by the number of views
 • By dividing the number of clicks by the number of impressionsView rate

Отговор: "A ratio showing the number of paid views of a video ad to the number of impressions.
For example, if you had 5 clicks and 1000 impressions, then your view rate would be 0.5%. Here's how it's calculated: 5/1000=0,5/100=0,5%
 
·         View rate is similar to click-through rate (CTR), but instead of measuring clicks, it counts people who viewed your video ad after seeing it on YouTube or the Display Network.
·         You can use View rate to track the value of your video campaigns on YouTube and the Display Network."

 

 True or False: Advertisers canon combine AdWords remarketing lists with a video remarketing list created in YouTube

Отговор: False - TrueRemarketing to YouTube viewers with AdWords 

 

True or False: Advertisers can use call-to-action overlays (CTAs) for free

Отговор: False
"TrueAdding a call-to-action overlay
Call-to-action overlays are eligible to show on any TrueView video ad on YouTube. This feature is available at no extra cost to you, can increase viewer engagement, and add an interesting element to your ads. Also, because they’re associated with the video instead of the ad, call-to-action overlays will show whether your video is triggered through an ad or an organic (unpaid) view."
 

Не пропускайте статиите: 


Автор: Христо Митков
Споделяйте знания за да се развиваме заедно. Благодарим ви за отделеното време.

Google Video Advertising Certificate 2016