Реклама в Google Ads

Географско насочване и активно наддаване в Google Ads
Географското таргетиране в Google Ads е гъвкаво и има възможност за активно управление на наддаванията (Active bid adjustments).

Пример: Ако рекламирате в цялата страна, но София и Пловдив са с по-висок приоритет може да се направи настройка за по-високо наддаване (+30%) за град или отделен район. В по-малките градове търсенето и конкуренцията са по-ниски и може да се настрой по-ниско наддаване (-20%)

Препоръка: Ако рекламирате само в един град добавете всички останали градове в списъка за изключване.

Географско насочване в Google AdWords
google adwords locations