Портфолио

Описание: Уеб сайт на Фондация Джон Атанасов 
 

Клиент:Фондация Джон Атанасов

Услуги:Уеб дизайн и разработка на начална и вътрешни страници, код, SEO onpage, инсталиране на скриптове за статистика, подбор и обработка на професионални снимки, дублиране на сайта за допълнителен език.

Използвани технологии:Статичен HTML сайт; CSS; JavaScript