Поверителност

Доставчици на услуги свързани с обработването на лични данни
Импулс Медиа ЕООД използва доставчици на услуги при обработването на лични данни за измерването на потребителското поведение в impulsemedia.eu, за изпращане на имейли и споделяне на съдържание от потребителите.
  1. Google (Google Analytics, Google Tag Manager, AdWords, DoubleClick, Google Plus, Youtube): https://privacy.google.com
  2. Add this (приставка за споделяне в социални медии http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy/
  3. Facebook (Facebook Pixel) https://www.facebook.com/privacy/
  4. LinkedIn : https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
  5. Mail Chimp: https://mailchimp.com/legal/privacy/
  6. Twitter: https://twitter.com/en/privacy