Реклама в Google Ads

Добри практики в Google Ads рекламата
Стратегия и цели – преди да потърсите агенция за реклама в Google намерете отговор на въпроса “Какви резултати очаквате от рекламата в Google Ads?“ Най-често това са директни обаждания и заявки през Вашия сайт. Ако предлагате услуга и обажданията са основна цел на Вашата рекламна  кампания проверете дали Вашия сайт е Mobile Friendly, дали се зарежда добре на мобилни устройства и дали е удобен. Това е само началото...

Препоръка: Вижте всички материали по-долу. Направете тест на Вашата страница за удобство за мобилни устройства