Поверителност

Декларация за поверителност на Импулс Медиа ЕООД
Настоящата Декларация за поверителност се отнася до вашите личните данни, които Импулс Медиа ЕООД обработва с цел да ви предостави услуги съгласно предмета си на дейност.
С Декларацията за поверителност ви информираме за политиката и практиките, които прилагаме при събирането, съхранението и защитата на вашите лични данни.