Още услуги

Бизнес услуги
 • Професионални маркетингови проучвания с количествени и качествени методи
 • Провеждане на тестове за функционалнсот на сайтове (usability test)
 • Професионално консултиране в областта на интернет рекламата и продажбите
 • Ефективни методи за създаване на фирмена визия
 • Медия планиране и избор на сайтове за интернет реклама
 • Прилагане на класически и модерни маркетингови стратегии
 • Прилагане на стратегии за насърчаване на продажбите
 • Събиране и анализ на данни
 • Практики и правна рамка при интернет търговия и изработка на онлайн магазини
 • Управление на уеб проекти
 • Превод на чужди езици – над 30 езика
За повече информация се свържете с нас на 0878 878 986