GDN – Банер реклама

Банер реклама - Как се таргетира?
Насочването на рекламните послания е много гъвкаво и има 5 варианта, които можете да комбинирате свободно:
  • Демографски признаци (demographics) – възраст, пол, семейно положение
  • Интереси (interests) – над 30 основни интереси свързани с ежедневните дейности на всеки един от нас
  • Ремаркетинг (remarketing) – списъци с хора, които са посещавали Вашия сайт или са взаимодействали с Ваши реклами и видеоклипове.
  • Разположения (placements) – отделни сайтове Ваш избор
  • Теми (topics) – това са категории, които са подредени според съдържанието в отделните сайтове. 
Насочване на реклами в GDN
насочване на реклами в GDN

Насочване по демографски признаци
gdn демографско таргетиране