Портфолио

Описание: Един от малкото ни проекти създаден с готов професионален снимков материал. Анатоли Велев е клиент, който търси естетиката във всичко и изисква яснота за всеки детайл. Този проект е сред любимите ни.

Клиент:Анатоли Велев

Услуги:Уеб Дизайн

Използвани технологии:HTML 5, CSS 3, JavaScript – JQuery, JSon, PHP и mySQL Database

URL: anatolivelev.bg