Статии

​Реклама в AdWords - 10 водещи грешки през последните 10 години.
​Реклама в AdWords - 10 водещи грешки през последните 10 години.
12.12.2016 г.
Платената реклама в AdWords отдавна не е новост и за щастие на всички малки и средни фирми, ще продължава да разкрива отлични възможности за самостоятелно достигане до потенциални клиенти, дори с ограничен рекламен бюджет.
Навлизането на мобилния интернет осезаемо съживи интереса на българските фирми към дигиталния маркетинг и в частност рекламата в Google. Ако направим сравнение между 2006г. и 2016г., то едно е сигурно – днес почти всеки е наясно с предимството да си на чело в Google. Ако преди 10 години информирахме собствениците на фирми за потенциала на рекламата в Google, то с днешна дата ги информираме за това, как да се справят с нарастващата конкуренция и как да се възползват максимално от развиващите се продукти на Google.
Трудно ще успеем да отразим подробно всички промени в AdWords през изминалите 10 години, но през този период ясно се открояват 10 съществени прилики и това са 10 често допускани грешки при създаването на рекламни кампании в Google AdWords. (вижте видео с детайли в края на статията)Тип на Кампанията ( Network & Features )

adwords campaign type
При създаването на нова кампания на първо място са основните настройки и в началото стои избора на мрежа – Search, Display и т.н. Тази настройка често се пренебрегва и по подразбиране се стартира с комбиниран тип кампания Search and Display.
- Защо изборът на комбинирана кампания Search and Display се смята за грешка? – Защото е много по-ефективно различните рекламни формати да се управляват в отделни кампании, с различни бюджети и различни настройки. Цените на клик, CTR и рекламните текстове при търсачката се различават от тези в дисплейната мрежа. Кампаниите се разделят на Search Network и Display Network за по-добър контрол, по-висока точност при насочването на рекламите и по-голяма точност при отчитане на получените резултати.


Езици (Languages)

adwords lamguages
Настройките за език често са подценявани. Ако оставите настройките по подразбиране ще стартирате кампанията на един единствен език – по подразбиране английски. Обемът търсения на български език с изписване на латиница се увеличава, но основния дял е съставен от търсене на български език. Важно е да се направят настройки и на двата езика, защото обхватът става по-широк и ефективността на избраните думи ще се подобри. Някои колеги дори препоръчват да се включват всички езици, особено в ниши със слабо търсене. Според нас това е добра практика ако целевата страница е преведена на съответните езици, но така или иначе само български или само английски не е добро решение.


Географско насочване (Locations)

adwords locations
При създаването на нови кампании в AdWords, програмата по подразбиране стартира с настройка за показване на рекламите в цялата страна или… внимание! - В Цял Свят. Ако обслужвате само един град е важно да го посочите за да бъдете максимално ефективни. В противен случай бюджетът ви ще бъде пресушен за броени часове, с минимален шанс за получаване на обаждане или запитване.


График на показване (Ad schedule)

adwords ad schedule
Тази настройка е налична единствено при кампании с всички включени характеристики (all features). По подразбиране Adwords разпределя рекламния бюджет за непрекъснато показване от 00:00ч. до 24:00ч. Това означава, че има риск да изгубите потенциални клиенти през работно време, защото AdWords задържа част от бюджета за да покрие цялото денонощие.
При кампании с ограничен бюджет една от първите стъпки е да се направят настройки за реклама единствено в работни дни, в рамките на работното време.  


Избор на ключови думи (Keywords)

Една от основните грешки е изборът на ключови думи за реклама. Ключовите думи са отделна тема, но в 99% от случаите рекламодателите избират малък брой думи, които смятат за „най-подходящи“  без никакво проучване и данни. Съществува и погрешно разбиране за това, че ако се работи с малък брой думи, бюджетът ще се разпределя по-ефективно – това е грешка.
Възможно най-добрата практика е да се обърне специално внимание на потребителското поведение и да се събират данни за думите, които се използват при търсене в Google. Ако разбирате потребителите и думите които използват ще бъдете максимално ефективни. Добавянето и премахването на думи е непрекъснат процес и подобно на промените в търсенето и предлагането нищо не остава статично.
За предварителни проучвания AdWords предлага безплатен инструмент за анализ на ключовите думи.


Отрицателни думи и Изключения ( Negative keywords & exclusions )

Списъците с отрицателни думи са не по-малко важни от списъците с ключови думи. С тях ясно показваме на Google кои думи да изключи и да ограничи показването на неподходящи потребители. Ако не използвате отрицателни думи ще имате голям обем посещения от потребители, които търсят продукти/услуги, които не предлагате. Това са изгубени пари и възможности за нови продажби.


Пример: Почистване

За повече яснота ще дадем пример с думата „почистване“. „Почистване“ е дума с твърде общ смисъл, която обхваща различни дейности, като: почистване на зъбен камък, почистване на бижута, климатици, компютри, лице, петна, домове, офиси, дюзи, и т.н.


Разпределение на ключови думи по рекламни групи (Ad groups)

Google осигурява различни материали и обучения  на тема структуриране и разпределение на ключови думи в рекламни групи. Според тях е препоръчително да се поставят 10-20 думи в рекламна група. Практиката показва, че масово се създават кампании с една рекламна група и всички думи са поставени накуп. Тази практика е известна още от зората на AdWords в България и със сигурност е била ефективна, защото не е имало конкуренция.
С днешна дата конкуренцията е висока и добрите резултати се постигат с повече усилия. Ще споделим, че ефективните кампании са с голям брой рекламни групи и малък брой ключови думи във всяка отделна група.


Съвпадение на Ключови думи (Match type)

keyword match type
Изборът на широкото съвпадение (Broad) на ключовите думи е сред водещите грешки. С тази настройка на думите, „казваме“ на Google, че искаме рекламите ни да се показват при търсене с всички възможни фрази и комбинации на нашите ключови думи. Широкото съвпадение е настройка по подразбиране и подценяването ѝ може да доведе до голям брой неефективни посещения т.е. изгубени пари и потенциални клиенти. За да се избегне това е необходимо да се работи с другите две опции – по фраза (Phrase) и точно съвпадение (Exact).
За да си представите по-ясно картинката вижте примера за почистване по-горе.


Рекламни текстове (Text Ads)

Писането на рекламни послания е обширна тема, която е обсъждана на дълго и на широко, но при AdWords и в частност търсачката има няколко добри практики, които се пренебрегват въпреки препоръките на Google. Най-често рекламните текстове не са съобразени с търсенето на потребителите и рядко водят до най-подходящата целева страница. Това е сигнал за Google, че съдържанието на рекламата и съдържанието в страницата, към която води не са достатъчно полезни за потребителите. Това води до по-лоши резултати в класирането и по-високи цени на клик.
Решението е да се направят по минимум три рекламни текста за всяка рекламна група. Всеки рекламен текст би трябвало да е в съответствие (relevance) с избраните ключови думи и да води към най-подходящата целева страница.


Измерване на реализации 

google analytics

Събирането на данни за потребителското поведение с Google Analytics и измерването на реализации (Conversions) е масов пропуск дори през 2016г. Липсата на скриптове за проследяване на реализациите може да се сравни с автомобил без контролно табло – автомобилът се движи, но това е всичко, което знаем...
С днешна дата поставянето на скриптове за събиране на данни е в пъти по-лесно спрямо 2006г. С поставянето на един код от Analytics може да се свържат няколко продукта на Google и да се импортират различни данни. Едно от водещите предимства на дигиталния маркетинг е подробното отчитане на данни – без данни не се взимат достатъчно рационални и ефективни решения.


Не пропускайте: 33 важни термини в AdWords
Благодаря Ви за вниманието. Споделяйте!
Автор: Христо Митков