Статии

​Регистрация по ЗДДС след 15 януари
​Регистрация по ЗДДС след 15 януари
08.01.2018 г.
След броени дни Импулс Медиа ще се ригистрира по ЗДДС и ще издава данъчни фактури като върху всички цени ще бъде начислен ДДС. Тази промяна ще даде няколко важни предимства, както за фирмите с регистрация по ЗДДС, така и за фирмите без такава регистрация.


Какви са ползите за фирмите, които са регистрирани по ЗДДС?

Накратко ползите за клиентите, които са регистрирани по ЗДДС са следните:
  • Получавате данъчни фактури с право на данъчен кредит
  • Ще правите едно общо плащане за всички услуги
До момента Импулс Медиа издаваше опростени фактури по Чл. 113, ал. 9 от ЗДДС без право да се начислява ДДС. След регистрацията по ЗДДС ще се издават данъчни фактури. Това означава, че клиентите на Импулс Медиа ще получават фактури с включен ДДС, а тези които са с регистрация по ЗДДС ще имат възможност за получаване на данъчен кредит в размер на начислените 20%.
 
Пример: Ако в момента Вашата месечна такса за мениджмънт е на стойност 200лв след регистрацията по ЗДДС ще получите фактура на стойност 240лв с включен ДДС (200+20% ДДС).

Най-голямо удобство ще имат фирмите, които планират рекламните си бюджети за тримесечие или за шестмесечие. До момента се изискваше услугите на агенцията и рекламния бюджет да се заплащат поотделно с отделни фактури от Google и от агенцията. След регистрацията ще бъде значително по-лесно и по-бързо да се направи едно общо плащане за всички услуги накуп вместо да се разделя на няколко отделни плащания с отделни фактури.
 
Пример: При бюджет 6000лв и такса за мениджмънт 700лв до момента се правеха две отделни плащания съответно към Google и към Импулс Медиа. След регистрацията по ДДС по желание на клиента може да се направи едно плащане към Импулс Медиа в размер на 8040лв с ДДС (6700лв + 20% ДДС).


Каква е ползата за фирмите, които не са регистрирани по ЗДДС?

Накратко ползите за клиентите, които не са регистрирани по ЗДДС са следните:
  • Спестявате време за регистрация в НАП
  • Спестявате пари за допълнително счетоводно обслужване
  • Получавате една фактура (с ДДС) за всички услуги накуп
Към момента Google е юридическо лице извън България и по-точно в Ирландия. Това означава, че Google се намира в ЕС и плащанията между страни членки на ЕС се уреждат по специален ред, в който е регламентирано издаването на фактури и плащането на ДДС. Без да навлизаме в правни и счетоводни детайли ще се опитаме да изясним въпросните плащания с пример:
 
Пример: Вие рекламирате Вашия бизнес на територията на България като използвате услугите на Google. За изтеклия месец получавате фактура от Google Ирландия в размер на 1000лв без начислен ДДС


Защо Google издава фактура без ДДС?

Със сигурност това не е някаква грешка и не, това не е Вашият щастлив ден. Ако оставим шегата на страна според чл. 97 от ЗДДС от Вашата фирма се изисква регистрирация в НАП преди да уреждате плащания с юридически лица в ЕС. На практика всеки месец се прилагат фактурите от Google и върху платените суми се калкулира дължимо ДДС.


Защо плащаме ДДС в България, а не в Ирландия?

Така или иначе се дължи ДДС и глобите по ЗДДС са "солени". За тези детайли най-добре се обърнете към Вашия счетоводител, но очаквайте и увеличение на счетоводната услуга. В крайна сметка за да се избегнат излишни рискове е важно да се получава информация от професионалисти с необходимите познания и опит. Така драстично се увеличават всички шансове всеки ден да бъде "Вашият щастлив ден", а не обратното.


Автор: Христо Митков