Клиенти

​Корект Нет Медия ЕООД
Корект Нет Медия ЕООД поддържа дългогодишни
партньорски отношения с Христо Митков, управител на
Импулс Медия ЕООД. Гласували сме му доверие
заради високия му професионализъм. В работата си
той е отговорен, решителен, креативен и
комуникативен.
Успява по най-добрия начин да съдейства за
реализирането на съвместните ни проекти за реклама в
Google и изготвяне на уебсайтове за частни и
корпоративни клиенти.
Като човек Христо е честен, толерантен и
добронамерен. Намира общ език с всички, на него може
да се разчита.
Желаем много успехи в бъдещата му работа и все
така отлични партньорски отношения. Благодарим за
неговата отзивчивост и точност при всеки възникнал
въпрос.
Гр. София Управител:
07.12.2011 г. (Йовчо Куков)