Български English
Направи запитване Обади се сега

Статии

​Класически маркетинг. Знаете ли за Матрицата на Ансофф?

Окт. 04, 2013
Матрицата на Ансофф
Mатрица на Ансофф разглежда основните варианти за стратегическо развитие на продуктите.
Матрица на Ансофф
  съществуваш продукт нов продукт
съществуващи пазари Стратегия ”Усвояване на пазара” Стратегия „Развитие на продукт”
нови пазари Стратегия „Навлизане на пазара” Стратегия „Диверсификация”

Различните стратегии в матрицат на Ансофф са приложими и в интернет маркетинга
  • Усвояване на пазара – Интернет дава възможност да се реализират продажби на съществуващи продукти на съществуващи пазари. Подобрява се имиджа и се увеличават продажбите.
  • Развитие на продукт – нов продукт на развит интернет пазар. Най-често това са програми, игри и електронни книги, проложения.
  • Навлизане на пазара – развиване на нов пазар, като се достига до потребители от чужди държави без поддръжка на търговска инфраструктура
  • Диверсификация – нов продукт на нови пазари
Изображение: www.edrawsoft.com

Автор: Христо Митков