GDN – Банер реклама

Какви са сайтовете от партньорската мрежа на Google?
Сайтовете от GDN обхващат всички възможни типове от микро блогове до огромни портали за новини, обяви, социални мрежи и не на последно място мобилни приложения. Сайтовете са разделени в категории според тяхното съдържание. Това са сайтове, които Ви позволяват да рекламирате с всички формати:
  • Текстови реклами
  • Изображения
  • Видео
  • Текстови за мобилни устройства

google display network

текстови реклами в gdn банери в gdn видео реклами в gdn текстови мобилни реклами в gdn