Статии

Как се пише добър бизнес план?
Как се пише добър бизнес план?
16.07.2014 г.
Повечето от вас сигурно ще се съгласят с това, че много добри идеи са останали нереализирани, защото не са достигнали до правилните хора, в правилното време или не са представени достатъчно добре.

В този материал ще ви запознаем с един много бърз и лесен метод за създаване на кратък, но ясен бизнес план, които ще ви помогне при привличането на финанси или партньори. Ако хората и организациите към, които се целите са сериозни вашия план ще бъде разглеждан от различни специалисти с компетенции в различни области като: финанси, рисков мениджмънт, право, маркетинг, продажби и други. Първото четене е най-важно за всеки един от тях и поради тази причина планът трябва да е  максимално ясен за да премине гладко през „първото четене“ и да се премине към обсъждане на детайлите.


Накратко всяка идея се анализира, като се подлага на няколко метода за оценяване и е добре да знаете, че към нея се подхожда прагматично, а от вас се очаква да покажете поне:
 
 1. Кратко въведение
 • Каква е идеята?
 • За кого е предназначена?
 • Как работи?
 • Как ще печели пари?
 1. Ресурси необходими за реализиране на плана
 • Технология
 • Време
 • Финанси
 • Хора
 1. SWOT – анализ на силните и слабите страни
 • Strenghts - Силни страни
 • Weaknesses - Слаби страни
 • Opportunities - Възможности
 • Threats - Заплахи
 1. 7P модел – маркетингов микс
 • Product - Продукт
 • Price - Цена
 • Place - Място
 • Promotion - Промоция
 • People - Хора
 • Process - Процес
 • Phisical evidence – Доказателства
 1. PESTLE – анализ на външните фактори:
 • Political - Политическата обстановка
 • Economic - Икономика
 • Social - Социални фактори
 • Technological - Технологични фактори
 • Legal - Закони и законови рамки
 • Enviromental - Околна среда
 1. Porter’s 5 forces модел - Анализ на конкуренцията и пазара
 • Threat of new entrants - Заплаха от навлизане на нови конкуренти
 • Threat of substitute product - Заплаха от алтернатива, която лесно може да замени нашия продукт
 • Bargaining power of customers (byers) - Сила на купувачите
 • Bargaining power of supliers - Сила на доставчиците
 • Intensity of rivalry - Интензивност на конкуренцията в сектора
 1. Ясен финансов план
 • Кога се очаква пълна възвращаемост на инвестициите?
 • Какви са очакваните печалби?
Статията е изготвена по материали на Маргарита Антонова (Product Manager, Telerik Corporation) за Академията на Телерик.
 
Благодарим Ви за вниманието. Моля оценете и споделете тази статия.
Автор: Христо Митков